Пейзажи

Храм осени

Пейзажи, холст/масло, 100×100 см (2005)